Chuyển Khoản

Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ HÀ

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công

Số TK: 0451000384143

Ngân hàng Techcombank chi nhánh Huỳnh Thúc Kháng

Số TK: 19030712673017

Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hà Nội

Số TK: 26010000861062

Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Đống Đa

Số TK: 101010010689591

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Thăng Long

Số TK: 020045397166